Komunikacija 21. veka

U veku informacione tehnilogije, komunikacija se velikim delom premestila u virtuleni svet. Čemu to vodi? Da li nas ovaj način komuniciranja spaja i premošćava prostornu udaljenost ili nas zapravo udaljava jedne od drugih. Da li komunikacija “licem u lice”   postaje sve ređa, na svakom pojedincu je da proceni.

Advertisements