Srpski školarac na internetu-zabrinajvajuće brojke!

Advertisements

Istraživanje o elektronskom nasilju

U našoj školi izvršeno je  istraživanje o digitalnom nasilju putem ankete. Istraživanje se  odvijalo u okviru zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Jedinice za prevenciju nasilja, UNICEF-a i kompanije Telenor, “Zaustavimo digitalno nasilje”, čiji je cilj prevencija zloupotrebe digitalnih medija i podizanje svesti o ulozi i značaju digitalnih medija u savremenim uslovima života.

Pod digitalnim nasilјem podrazumevamo sve one slučajeve kada neko koristi elektronske uređaje (mobilni telefon, kameru, računar i sl.) da bi nekoga namerno uplašio, uvredio, ponizio ili ga na neki drugi način povredio.
Karaktristike uzorka Trogodišnji obrazovni profil: drugi razred 32 učenika, treći razred 34 učenika Ukupno 64 učenika

Davao/la lične podatke (ime i prezime, broj telefona, adresu, mejl, svoju fotografiju i sl.) osobama koje ne poznaješ lično i koje nisi uživo sreo/la

Picture1

Continue reading

Najčešće greške koje deca prave ne internetu.

Deca svih uzrasta danas koriste internet, oni su kako ih stručnjaci nazivaju digitalni urođenici, neko ko je rođen u eri tehnologije i internet komunikacije.

Istraživanje u koje je uključeno 2.200 majki koje imaju decu starosti od dve do pet godina iz raznih delova sveta, pokazalo je da se današnji klinci bolje snalaze sa mišem, u igranju igara na kompjuteru i upravljanju smartfonima, nego što plivaju, vezuju pertle ili pripremaju sebi doručak. (Pročitajte više na Moje dete-Deca se bolje snalaze u virtuelnom svetu)

born-digital-native

 

Današnja deca su „digitalni urođenici” i uzimaju zdravo za gotovo prisustvo tehnologije u svojim životima. Sve više koriste internet kao oruđe za komunikaciju, obrazovanje, zabavu i izražavanje svog identiteta, nove mogućnosti i veštine u svakodnevnom životu.

Jedna studija pokazala je da će 176 miliona dece biti na internetu u 2017.  godini.

Pročitajte Današnja deca-digitalni urođenici

Roditelji ih nesvesno i pre nego što prohodaju upoznaju sa digitalnim svetom preko crtaća, pesmica i svega što je deci zanimljivo.

 

digital-native

Usled nepostojanja adekvatne kontrole, veliko broj dece osnovnoškolskog uzrasta uveliko koriste internet i može doći u kontakt sa informacijama različitog sadržaja, kako dobrim, tako i vero lošim, što na dete može ostaviti ozbiljne posledice. Zajedno sa prednostima, internet, takođe, može izlagati decu štetnim sadržajima, maltretiranju ili ih dovesti u druge situacije u kojima će postati žrtve.

 

Neke od najčešćih grešaka koje deca prave na internetu su:

1. Koriste internet samo za društvene mreže (Facebook, Twitter, My Space, Google +)

2. Takmiče se ko ima više “prijatelja” na mreži

3. Kontaktiraju sa osobama koje ne poznaju lično-u stvarnom životu.

4. Ne znaju da na pravilan način štite svoje profile i podatke na njima (šifra, podešavanje naloga, …)

5. Ostavljaju svoje lične podatke i podatke o svojoj porodici

6. Stavljaju svoje i fotografije svojih prijatelja na internet, pri čemu ih nisu zaštitili i fotografije može da vidi i preuzme bilo ko na planeti ko koristi internet

7. Koriste interent kao svoj lični dnevnik  (pišu o svojim aktivnostima i pravcima kretanja)

8. Koriste internet za šikaniranje vršnjaka (vršnjačko nasilje)

9. Nisu svesni posledica zloupotrebe interneta

 

Kids_Using_Computers_Online_Safely-630x350

 

Ove informacije preuzete su sa:  TOC brošura-KlikniRealnoU ovoj boršuri možete pročitate još korisnih saveta o tome šta roditelji i deca treba da znaju kada je internet u pitanju.